VÅRRUNDA

2004

I samband med vårrundan ställde föreningen ut i Kommunhuset i Märsta.

 


Odensala Bygdegård

Konst- och hantverksdag i början av december.

Björn Stenutz Tallgårdens Krukmakeri: Susanne Åberg
Anna-Karin Wetzig